Enkele belangrijke criteria om deel te kunnen nemen zijn:

  • Vrouwen in de leeftijd tussen 18-45 jaar, met een mannelijke partner;
  • Een relatie langer dan 3 maanden;
  • De partner is ook bereid om mee te doen met het onderzoek;
  • Ten minste een half jaar en bijna altijd last van pijn bij het vrijen (oppervlakkige dyspareunieklachten).

Vrouwen die aan één van de volgende criteria voldoen kunnen niet deelnemen:

  • Ernstige psychiatrische problemen, waarvoor behandeling nodig is;
  • Zwanger zijn of minder dan een jaar voorafgaande aan de studie bevallen zijn;
  • Geen of onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal om deel te kunnen nemen aan de behandeling of het onderzoek.