De behandeling voor pijn bij het vrijen

 

Groepsbehandeling

Een cognitief gedragstherapeutische (CGT) behandeling kan de pijnklachten bij het vrijen verminderen. Deze behandeling wordt meestal in groepsverband uitgevoerd. Ook omdat vrouwen vaak steun aan elkaar ondervinden. Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat het belangrijk is om ook de partner te betrekken bij de behandeling. Vandaar dat er, naast de groepsbehandeling voor de vrouwen, ook enkele gesprekken met de vrouw en haar partner plaatsvinden, buiten het groepsprogramma om.

Hoe ziet de groepsbehandeling er uit?

De groepsbehandeling bestaat uit 10 zittingen van 2 uur, die zijn verspreid over een periode van 6 maanden. Per groep kunnen 6 tot 8 vrouwen deelnemen. Naast de groepsbehandeling komen vrouwen samen met hun partner 3 keer naar het ziekenhuis voor een gesprek met de behandelaar. Deze gesprekken vinden plaats voorafgaand aan, halverwege en na afloop van de groepsbehandeling. Na afloop van deze 6 maanden komen de vrouwen nog 2 keer terug naar het ziekenhuis: een keer voor een follow-up zitting van de groep en een keer samen met de partner voor een follow-up gesprek met de behandelaar.