Over het onderzoek

De GRIP studie is een multicenter onderzoek waarin de effectiviteit wordt onderzocht van een groepsbehandeling voor vrouwen met pijn bij het vrijen. Het effect van de groepsbehandeling wordt vergeleken met vrouwen (en hun partners) die op de wachtlijst voor de behandeling staan. Loting bepaalt of vrouwen direct met de groep kunnen beginnen of dat ze eerst een halfjaar moeten wachten voordat ze met behandeling starten. Deze studie wordt op drie locaties in Nederland uitgevoerd: het Amsterdam Universitair Medische Centra (locatie AMC), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+).

Tevens wordt het onderzoek ook in twee universiteiten in Zweden uitgevoerd. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 160 deelnemers uit Nederland en Zweden.

Geschiktheidsonderzoek

Eerst bepalen we of u en uw partner kunnen meedoen. Hiervoor vindt eerst een screening via telefoon plaats met alleen de vrouw. De tweede stap is dat u en uw partner voor het geschiktheidsonderzoek naar het ziekenhuis komen. Tijdens dit bezoek aan het ziekenhuis vindt er een interview met de vrouw en haar partner plaats, een interview met de vrouw alleen en een gynaecologisch onderzoek. De vrouwen en partners vullen ook een aantal vragenlijsten in over onder andere het seksueel functioneren. Dit bezoek duurt ongeveer 3 uur. Voor uitgebreidere informatie over het geschiktheidsonderzoek verwijzen we u graag door naar de informatiefolder.

Wat is verder nodig voor het onderzoek?

Verder krijgen de vrouwen elke maand een vragenlijst toegestuurd. De vragen gaan onder andere over het seksueel functioneren. Het invullen kost ongeveer 5-10 minuten.

Omdat we graag willen weten hoe het na afloop van de behandeling met de vrouwen en hun partners gaat, worden ook 3 en 6 maanden na afloop van de behandeling vragenlijsten toegestuurd. Het invullen van deze vragenlijsten kost ongeveer 30 minuten.